Att skilja mellan 'Sein' och 'Haben' på tyska

click fraud protection

Om du är som de flesta tyska språkstudenter har du antagligen stött på följande dilemma när det gäller verb i perfekt spänd: "När använder jag verbet haben (att ha), när använder jag sein (att vara)?
Detta är en knepig fråga. Trots att det vanliga svaret är att de flesta verb använder hjälpverbet haben i perfekt spänning (se dock efter vanliga undantag som anges nedan), ibland används båda - beroende på vilken del av Tyskland du kommer från. Till exempel säger norra tyskar Ich habe gesessenI södra Tyskland och Österrike säger de Ich bin gesessen. Detsamma gäller för andra vanliga verb, t.ex. liegen och stehen. Dessutom är den tyska grammatiken "Bibeln" Der Duden, nämner att det finns en ökande tendens att alltmer använda hjälpverbet sein med actionverb.

Men vara säker. Dessa är andra användningar av haben och sein att vara medveten om. I allmänhet måste du ha följande tips och riktlinjer i åtanke när du bestämmer mellan dessa två hjälpverb och du får rätt.

instagram story viewer