Att beskriva icke-funktionshindrade barn som typiska

click fraud protection

"Typisk" eller "Vanligt utveckla" är det mest lämpliga sättet att beskriva barn som inte får specialundervisningstjänster. "Normal" är uppriktigt stötande eftersom det innebär att ett specialundervisningsbarn är "onormalt". Det innebär också att det finns en enda norm för barn. Istället föredras att hänvisa till barn utan funktionshinder som "typiska" eftersom de har beteende, intellektuell förmåga och funktionella färdigheter vi "brukar" se hos barn i deras ålder.

Hur psykisk funktionshinder brukade definieras

En gång var det enda måttet på huruvida ett barn var funktionshindrat hur han eller hon presterade på ett mått av intelligens, känd som en "IQ-test. "Att beskriva ett barns intellektuella funktionshinder definierades av antalet IQ-poäng under medelvärdet på 100 ett barn skulle falla. 20 poäng var "svagt retarderade," 40 poäng "svårt retarderade." Nu ska ett barn betraktas som funktionshindrat om hon eller hon inte svarar på intervention, eller RTI. Istället för att utföra ett underrättelsetest, definieras barnets funktionsnedsättning utifrån hans eller hennes svårigheter med lämpligt akademiskt material.

instagram viewer

Hur man definierar "typisk"

Ett "typiskt" barn skulle uppträda inom en standardavvikelse av betyda av alla barns prestanda. Med andra ord avståndet på vardera sidan av medelvärdet som representerar den största delen av befolkningens "kurva".

Vi kan också jämföra socialt beteende av "typiska" barn också. Förmågan att prata i fullständiga meningar, förmågan att initiera och upprätthålla samtalsutbyte är beteenden, beteenden för vilka talspråkiga patologer har skapat normer. Oppositionsspråkigt beteende kan också jämföras med det beteende som förväntas av ett barn i samma ålder utan störande eller aggressivt beteende.

Slutligen finns det funktionella färdigheter som barn "vanligtvis" förvärvar i vissa åldrar, som att klä sig själva, mata sig själva och skriva sina egna skor. Dessa kan också vara bänkmärkta för typiska barn. Vid vilken ålder binder ett barn barn sina skor? Vid vilken ålder skar ett barn vanligtvis sin egen mat med båda halvkuglarna.

"Typisk" är särskilt lämplig när man jämför ett typiskt utvecklande barn med ett barn på autismspektrumet. Barn med Autismspektrum störningar har många språkliga, sociala, fysiska och kognitiva underskott. I många fall är de relaterade till utvecklingsförseningar som barn med autism upplever. Det är ofta i motsats till "vanligtvis utvecklande barn" som vi bäst kan beskriva specialutbildningsbarns behov.

Dessa studenter kallas ibland "Studerande studenter" eller "Studenter för allmän utbildning."

Exempel på hur man använder ordet

Fröken Johnson letar efter så många möjligheter som möjligt för sina elever med svåra kognitiva utmaningar att engagera sina typiska kamrater. Typiska barn uppmuntrade barn med funktionsnedsättning samtidigt som de modellerar ålder lämpligt beteende.

instagram story viewer