Entreprenörsgrad: Definition, typer och karriärer

click fraud protection

En entreprenörskapsgrad är en akademisk examen som tilldelas studenter som har avslutat en högskola, universitet eller handelshögskoleprogram relaterat till företagande eller småföretagsledning.

Det finns fyra grundläggande typer av entreprenörskapsgrader som kan tjänas från en högskola, universitet eller handelshögskola:

En associerad examen i entreprenörskap kan förvärvas på cirka två år. En bachelorutbildning varar vanligtvis fyra år, och ett masterprogram kan vanligtvis slutföras inom två år efter att ha tjänat en kandidatexamen. Studenter som har fått en magisterexamen i entreprenörskap kan förvänta sig att få en doktorsexamen på fyra till sex år.

Hur lång tid det tar att genomföra något av dessa utbildningsprogram beror på att skolan erbjuder programmet och studentens studienivå. Till exempel studenter som studerar deltid tar mer tid att tjäna examen än studenter som studerar heltid.

Sammanfattningen är att en examen inte är ett måste för företagare. Många har lanserat framgångsrika företag utan formell utbildning. Examensarbete i entreprenörskap kan dock hjälpa studenter att lära sig mer om redovisning, etik, ekonomi, ekonomi, marknadsföring, ledning och andra ämnen som spelar in i den dagliga driften av ett framgångsrikt företag.

instagram viewer

Många människor som tjänar en entreprenörskapsgrad fortsätter sin egen verksamhet. Men det finns andra karriäralternativ som kan eftersträvas för vilka en entreprenörskapsgrad kan komma till nytta. Möjliga jobbval inkluderar, men är inte begränsade till:

instagram story viewer