De officiella och inofficiella flaggorna i Skandinavien

The best protection against click fraud.

Bland skandinaviska flaggor visar alla flaggor det skandinaviska korset (även kallat nordiskt kors eller korsfararskorset) som illustreras ovan. "Korsflaggan" är Skandinaviens historiska flaggmönster som visar ett + som sträcker sig till alla fyra sidor av flaggan. Den vertikala stapeln på det skandinaviska korset flyttas mot flaggans vänstra sida.

Alla skandinaviska länder använder denna grundläggande traditionella design på sina flaggor men individualiserar sina flaggor i färg och andra (mindre) flaggdetaljer. På grund av individualiseringen av de skandinaviska flaggorna är ländernas flaggor lätta att särskilja.

Den allra första flaggan som visade det skandinaviska korset var Danmarks nationalflagga, kallad Dannebrog på danska. Senare antogs flaggans korsdesign av andra länder i Norden även om färgerna skilde sig åt. Flaggans färger har mycket specifika betydelser för varje skandinaviskt land. Den första flaggan med tre färger var Norges flagga.

01

av 17

Danmarks flagga

Nyhavns hamn i Köpenhamn
Nick Pedersen / Getty Images
instagram viewer

De Danmarks flagga har färgerna rött och vitt och anses vara den äldsta kontinuerligt använda flaggan i något land. Kallad Dannebrog på danska ("Danish Cloth" på engelska) hade Danmarks flagga kommit till senast på 1300-talet.

Den vida kända röda och vita flaggan blev Danmarks officiella nationalflagga 1625 och fungerar som bas för alla andra skandinaviska flaggor. Faktum är att det så kallade skandinaviska korset till vänster om den danska flaggan upprepas i alla andra flaggor i Norden. Flaggvariationer är baserade på färg för att särskilja flaggorna.

Flaggans kors i vit färg är en symbol för kristendomen. Danskar flagga på allmänna helgdagar, födelsedagar för medlemmar av kungafamiljen, såväl som militära flaggdagar.

02

av 17

Sveriges flagga

Svenska nationsflaggan i solljus
Martin Wahlborg / Getty Images

Sveriges flagga visar det skandinaviska korset (ett kors förskjutet till vänster, baserat på Danmarks nationalflagga) med flaggans färger blå och guld eller blå och gul. Färgerna på den svenska flaggan är baserade på de svenska nationalvapnen. Att använda dessa färger för att representera Sverige sträcker sig tillbaka till 1275.

Sveriges flagga har inget kortfattat introduktionsdatum men det antas att den svenska flaggans design går tillbaka till 1500-talet. Konkreta bevis på att Sveriges flagga såg ut som den gör idag går tillbaka till 1960-talet.

Sverige firar flaggans dag den 6 juni varje år. Flaggan flaggas följande dagar i Sverige:

 • 1 januari
 • 28 januari
 • 12e Mars
 • påsk söndag
 • 30 april
 • 1 maj
 • Pingst
 • 6 juni
 • Midsommardagen
 • 14 juli
 • 8 augusti
 • 24 oktober
 • 6 november
 • 10 december
 • 23 december
 • december 25

03

av 17

Finlands flagga

Hissad finsk flagga med blå himmel bakgrund
Johan Ramberg / Getty Images

Finlands flagga är vit med ett blått kors som sträcker sig till flaggans sidor, och den vertikala delen av korset är förskjutet till vänster (stil som ett skandinaviskt kors). Denna flagga är Finlands nationella flagga, som först antogs 1918. Det är den officiellt använda flaggan som representerar Finland över hela världen.

De blå och vita färgerna föreställer vatten och snö, båda som Finland är känt för. Flaggans finska namn är Siniristilippu.

Det är tillåtet att flagga i Finland när som helst, och det finns ett antal dagar då Finlands flagga syns på offentliga byggnader; du kommer alltid att se Finlands flagga på dessa nationaldagar:

 • 28 februari
 • 1 maj (Labour Day)
 • Mors dag
 • 4 juni
 • Midsommarafton
 • 6 december (självständighetsdagen)
 • Valdagar i Finland

04

av 17

Norges flagga

Norsk flagga på färjan i Geirangerfjorden, Norge
Douglas Pearson / Getty Images

Norges flagga har färgerna rött, vitt och blått och är Norges officiella flagga som brukade representera Norge över hela världen. Flaggan speglar det skandinaviska/nordiska korset (ett kors förskjutet till vänster) och Dannebrog, Danmarks flagga.

Norges flaggfärger är baserade på den franska flaggan. Den nuvarande flaggdesignen introducerades 1821 när Norge inte längre styrdes av Danmark. Det blev senare Norges officiellt erkända flagga. Designen är baserad på det nordiska korset och återspeglade traditionen som etablerats av Sverige och Danmark, två nordiska grannländer.

Denna flagga är relativt modern och det är inte lätt att avgöra vad den tidigaste utformningen av Norges flagga var under olika härskare. Vissa gamla norska flaggdesigner är dock kända. Till exempel innehöll Sankt Olavs flagga en färgad orm inom ett vitt märke som flögs i slaget vid Nesjar. En korp eller drake var en populär symbol före den tiden. Magnus den gode använde också en orm, medan korpen flögs av Harald Hardråde och andra vikingar och härskare från 900-talet till 1000-talet e.Kr. Omkring 1280 flaggade norrmannen Eirik Magnusson med ett gyllene lejon med yxa och krona på rött, som blev till dagens kungliga norska flagga med lejonet.

På nationell nivå anses den första officiellt "norska" flaggan vara den kungliga standardflaggan som idag är känd och används av kungafamiljen på dess vapen.

Den norska flaggan är inte vikt, som i vissa andra länder. Istället för att vika den är den norska traditionen att rulla ihop flaggan till en cylinderform, sänka den och lägga ett slips runt den rullade flaggan.

I synnerhet flaggas Norges flagga av norrmän under följande speciella dagar över hela landet fram till solnedgången eller fram till 21:00, beroende på vad som inträffar först. Musik spelas ofta under offentliga flagghissningsceremonier på speciella flaggdagar som:

 • 1 januari
 • 21 januari
 • 6 februari
 • 21 februari
 • påskdagen
 • 1 maj
 • 8 maj
 • 17 maj (konstitutionsdagen)
 • Pingstdagen
 • 7 juni
 • 4 juli
 • 20 juli
 • 29 juli
 • 19 augusti
 • december 25

05

av 17

Islands flagga

isländska flaggan
Thomas Vonhoegen / Getty Images

Islands flagga har varit Islands officiella flagga sedan 1915. Flaggan godkändes av kungen 1919 i färgerna blått och vitt och blev den nationella flaggan när Island blev självständigt från Danmark 1944. Samtidigt lades rött till Islands flagga för att koppla Islands historia till Norges.

Kallas Íslenski fáninn på isländska, Islands flagga är baserad på det skandinaviska korset - ett kors som är något förskjutet till vänster (hiss) sida av flaggan. Nationella flaggdagar på Island är.

 • Islands presidents födelsedag
 • Nyårsdagen
 • Långfredagen
 • påsk
 • Första sommardagen
 • 1 maj
 • Pingst
 • Sjömansdagen
 • 17 juni (Islands nationaldag)
 • 1 december
 • 25 december (juldagen)

06

av 17

Grönlands flagga

Grönlands flagga på Arctic Umiaq Line Ferry
Paul Souders / Getty Images

Grönlands flagga är Grönlands officiella flagga, där flaggans symbolik visar det vita av is och snö och den röda cirkeln som solen. Eftersom Grönlands flagga är ett danskt territorium hålls den i de traditionella färgerna Dannebrog, Danmarks nationella flagga.

1985 antogs Grönlands flagga officiellt efter att Grönlands hemmastyre organiserade flaggan designtävlingar där den visade flaggdesignen knappt besegrade en grön och vit flagga som visar den skandinaviska Korsa. Idag kan du se Grönlands flagga på lokala byggnader och den används för officiella tillställningar och evenemang på Grönland.

07

av 17

Ålands flagga

Ålands flagga
Johner / Getty Images

Ålands flagga visar den svenska flaggan i bakgrunden med ett rött kors. Den röda färgen på Ålands flagga symboliserar Finland. Flaggan har varit Ålands officiella flagga sedan 1954.

Efter att ha varit en svensk provins på medeltiden är Åland nu en självstyrande finsk provins som kombinerar de två länderna även i sin flagga. När Åland fick mer självstyre 1991 blev den åländska flaggan en civil fänrik i en ny flagglag.

08

av 17

Färöarnas flagga

Färöarnas flagga
Andrea Ricordi / Getty Images

Färöarnas flagga är en flagga som visar det skandinaviska korset och färgerna vitt, blått och rött. Färöarnas flagga heter Merkið och har sin egen helgdag, flaggdagen den 25 april (Flaggdagur).

Färöarnas flagga är mycket lik Norges och Islands flaggor och går tillbaka till 1919 då två färöingar studenter flaggade för första gången för att skilja Färöarna från resten av Skandinavien och landet styr dem. Hemstyrelagen 1948 förvandlade den färöiska flaggan till Färöarnas nationella flagga.

Den vita färgen på Färöarnas flagga står för vågtopp, medan de röda och blå är färgerna som finns i traditionella huvudbonader på Färöarna.

09

av 17

Skånes flagga

Skånes flagga vajar nära centralstationen, Malmö
Richard Cummins / Getty Images

Skånes flagga är en flagga med det skandinaviska korset i flaggfärgerna rött och gult. Flaggan representerar en region i södra Sverige, skåne. Detta är på svenska Skåneland eller Skåne. Medan Skånes flagga representerar båda områdena, omfattar regionen Skåneland ett större område än bara den historiska provinsen Skåne.

Skånes flaggfärger är en kombination av Sveriges och Danmarks flaggor. Det förmodas att den skånska korsflaggan användes första gången 1902 på privat initiativ av historikern Mathias Weibull. Skånes flagga flaggas dessa dagar i Skåneregionen:

 • 24 januari
 • 15 februari
 • 19 juli (Flaggans dag)
 • 21 augusti

10

av 17

Gotlands flagga

Gotlands flagga
AxG/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Gotlands flagga är inte en officiell flagga och används för närvarande inte som offentlig flagga. Denna design för Gotlands flagga föreslogs 1991 med grönt och gult som färgerna på Gotlands flagga. Kommunen har dock inte vidtagit åtgärder för att anta denna nya flagga för Gotland.

Flaggans design liknar Ölands flagga, ön som finns intill Gotland. Färgerna är dock omvända så att gult blir huvudfärgen på Gotlands flagga. Det sägs att flaggans gula representerar Gotlands strandområden och det gröna står för grönskan på ön.

11

av 17

Ölands flagga

Ölands flagga
Gamnacke/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Denna flagga för Öland är inte officiellt erkänd men synlig på Öland. Ölands flagga föreslås ersätta Ölands vapen. Flaggans färger inkluderar grönt och gult – grönt för Ölands växtlighet och gult för att ansluta till Sveriges nationella flagga.

Flaggan representerar de omvända färgerna på Gotlands flagga, den svenska ön bredvid Öland.

12

av 17

Bornholms flagga

Bornholms flagga
Jan Ankerstjerne / Getty Images

Bornholms flagga behåller Danmarks röda flaggfärg som bakgrund och ersätter flaggans kors med ett grönt (Danmarks nationalflagga har ett vitt kors). Bornholms flagga kom i bruk i slutet av 1970-talet.

Även om denna flaggdesign inte är en officiellt erkänd flagga, är den i vanligt bruk och lätt att upptäcka på Bornholm. Resenärer på Bornholm hittar flaggan på flera ställen, som turistbroschyrer, lokala souvenirer och vykort. Denna Bornholms flagga används också av dansk militär.

13

av 17

Härjedalens flagga

Härjedalens flagga
Lokal_Profil/Wikimedia Commons/CC0

Denna Härjedalens flagga visar det skandinaviska korset i färgerna svart och gult och har använts intermittent för att representera provinsen Härjedalen i Mellansverige. Denna Härjedalens flagga används inte för officiella ändamål utan endast inom turism.

Designen för Härjedalens flagga dök upp först på 1960- och 1970-talen lokalt och i resemedia för att främja Härjedalen. Förmodligen är den gula färgen tänkt att koppla ihop flaggan med Sveriges nationalflagga (som visar färgerna gul och blå). Den gulsvarta Härjedalensflaggan skapades av Hans Stergel, turistchef i västra Härjedalen.

14

av 17

Västergötalands flagga

Västergötlands flagga
Rursus/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Detta är Västergötlands flagga, en regional flagga för Västsverige. Västergötlands flagga designades 1990 av Per Andersson och är inte en officiellt erkänd flagga i Sverige. Västergötland är ett av Sveriges 25 traditionella landskap.

Västergötlandsflaggan representerar regionen Västsverige som omfattar Hallands, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Göteborgs län samt Bohus län. Västergötlands flagga använder gult som huvudfärg för flaggan. Flaggans kors är det traditionella skandinaviska korset i vitt, inramat av smala band av blått.

Västergötlands flagga har sitt ursprung i Götalands flaggdesign och två av de tre flaggfärgerna är identiska med Sveriges nationella flagga.

15

av 17

Östergötlands flagga

Östergötlands flagga
Gamnacke/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Östergötlands flagga är en flagga som helt enkelt inverterar färgerna på den svenska flaggan samtidigt som den behåller samma flaggfärger och form (det typiska skandinaviska korset med flaggans kors förskjutet till hisssidan av flagga). Östergötlands flagga är inte en officiellt erkänd flagga i sig, men är ändå allmänt använd i Östergötland.

Östergötland/Östergötland är en av de traditionella landskapen i södra Sverige.

16

av 17

Samernas flagga

Samisk flagga
Philip Lee Harvey/Getty Images

Denna utformning av den samiska flaggan antogs genom ett enhälligt beslut av den 13:e nordiska samekonferensen. Samernas flagga har färgerna rött, grönt, gult och blått som en del av flaggan. Den samiska flaggans symbolik erbjuder flera tolkningar.

En tolkning av den samiska flaggan skulle vara att flaggans färger består av flaggfärgerna i skandinaviska flaggor och ringen representerar enhet. En annan tolkning av den samiska flaggan tar färgerna för att representera traditionella samiska kläder. Ringen på flaggan kan vara solen, månen eller båda. Vissa ser de fyra elementen i den samiska flaggans färger, med den stora cirkeln som symbol för solen.

De samiska flaggans flygdagar är:

 • 6 februari (samernas nationaldag)
 • Tillkännagivande
 • Midsommarafton i juni
 • 15 augusti
 • 18 augusti
 • 25 augusti
 • 9 oktober
 • 9 november

17

av 17

Flagga för svensktalande i Finland

Swecoman flagga
Pixabay

De svenska högtalarnas flagga i Finland består av två flaggfärger: gul och röd, kombinerade i ett skandinaviskt kors. Användningen av denna flagga är inte särskilt vanlig och flaggans betydelse är endast känd av en liten grupp svenskar som är bosatta i Finland. Faktum är att, förutom bredden på linjerna kontra flaggans proportioner, är denna flagga identisk med Skånes inofficiella flagga i södra Sverige.

I Finland betraktar en grupp svensktalande denna flagga som sin traditionella minoritetsflagga. Detta är dock inte allmänt känt och de flesta identifierar de svensktalandes flagga i Finland som Skånes flagga istället.

Lutar sig mot den traditionella flaggans flaggfärgning, vimplar randiga gula och röda används ofta av de svensktalande i Finland.

Utvald video

instagram story viewer