Det nominativa fallet på ryska: användning och exempel

click fraud protection

Det nominativa fallet på ryska — именительный падеж (imeNEEtelny paDYEZH) - är det grundläggande fallet och tjänar till att identifiera ämnet för ett verb. Alla substantiv och pronomen i ryska ordböcker ges i nominativt fall. Detta fall svarar på frågorna кто / что (ktoh / chtoh), som översätter till vem / vad.

- Наташа, возьми трубку. (naTAsha, vaz'MEE TROOPkoo)
- Natasha, plocka upp (telefonen).

Innan vi tittar på slutet i det nominativa fallet, är det viktigt att förstå vad vi menar med försämringar i det ryska språket. De flesta ryska taldelar, inklusive substantiv, avvisas av siffror (singular / plural), fall och ibland kön. När du bestämmer vilket slut som ska användas när du avvisar ett substantiv efter fall bör du titta på vad böjning det är snarare än vad kön, eftersom det är nedböjningen som avgör rätt slut.

- конь (singular, maskuline, ending in a "zero ending"). (Kon ')
- En häst

- печь (singular, feminine, ending in a "zero ending"). (Pyech)
- En spis

Dessutom kallas en grupp av substantiv som ändrar deras slut utanför de vanliga reglerna heteroclitic och kan betraktas som en "fjärde" försämring.

instagram viewer

instagram story viewer