Sekretessbelagd information: Definition, exempel och lagar

Sekretessbelagda uppgifter är material som av myndigheter bedöms vara så känsligt att det måste skyddas. Lagar eller förordningar begränsar tillgången till sådan sekretessbelagd information till p...

Läs Mer

Hur mediacensur i USA påverkar nyheterna du ser

Även om du kanske inte inser det, sker mediecensur med dina nyheter regelbundet. Medan nyhetsartiklar ofta helt enkelt redigeras för längd, görs i många fall subjektiva val om huruvida viss inform...

Läs Mer

22 perfekta ord om böcker och läsning

På National Book Lovers Day firar vi den ultimata långsamma hobbyn. Den 9 augusti är National Book Lovers Day, en dag för att lägga ifrån sig telefonen, undvika tv: n och fira de inbundna pappersre...

Läs Mer

13 udda fakta om Edgar Allan Poe

Efter den mystiska döden av Amerikas mästare av mystik och det makabra, skrev den litterära rivalen Edgar Allan Poe en svidande dödsruna och biografi över författaren. Men mycket av det som skrevs...

Läs Mer

instagram story viewer