Credit Mobilier-skandalen

Crédit Mobilier-skandalen var en utbredd bedräglig manipulation av kontrakt för byggandet av en del av USA: s första Transkontinentala järnvägen utfört från 1864 till 1867 av tjänstemän från Union...

Läs Mer

1864 Sand Creek-massakern: Historia och inverkan

Sand Creek-massakern var en våldsam incident i slutet av 1864 där frivilliga kavallerisoldater, under kommando av en fanatisk hatare av Indianer, red upp till ett läger och mördade mer än 150 chey...

Läs Mer

Civilsamhället: Definition och teori

Det civila samhället hänvisar till en mängd olika samhällen och grupper såsom icke-statliga organisationer (NGOs), fackföreningar, ursprungsgrupper, välgörenhetsorganisationer, trosbaserade organi...

Läs Mer

Vad är majoritarism? Definition och exempel

Majoritarism är den traditionella idén eller filosofin att den numeriska majoriteten av en given befolkning, ibland kategoriserad som en viss ras, etnisk grupp, social klass, kön, religion eller n...

Läs Mer

Vad är retributiv rättvisa?

Retributiv rättvisa är ett straffrättssystem som enbart fokuserar på straff, snarare än avskräckning – förebyggande av framtida brott – eller rehabilitering av förövare. Generellt sett bygger vede...

Läs Mer

Vad är återställande rättvisa?

Återställande rättvisa är en uppsättning principer och praxis som skapar ett annat tillvägagångssätt för att hantera brott och dess konsekvenser än det som finns i det traditionella USA rättsväsend...

Läs Mer

Vad är suverän immunitet? Definition och exempel

Suverän immunitet är den juridiska doktrinen som förutsätter att regeringen inte kan stämmas utan dess samtycke. I USA gäller suverän immunitet vanligtvis den federala regeringen och delstatsreger...

Läs Mer

Tulsa Race Massacre: Causes, Events and Aftermath

Tulsa Race-massakern 1921 ägde rum den 31 maj och 1 juni 1921 i Tulsa, Oklahoma. I vad vissa historiker har kallat "den enda värsta incidenten av rasistiskt våld i amerikansk historia", invånare o...

Läs Mer

Biografi om Oliver Wendell Holmes Jr.

Oliver Wendell Holmes Jr. (8 mars 1841 – 6 mars 1935) var en amerikansk jurist som tjänstgjorde som advokatbiträde i USA: s högsta domstol från 1902 till 1932. Holmes är en av de mest citerade och...

Läs Mer

Birmingham Campaign: History, Issues, and Legacy

Birmingham-kampanjen var avgörande medborgarrättsrörelse protest under april och maj 1963 ledd av Södra kristna ledarskapskonferensen (SCLC), som försöker uppmärksamma lokala svarta ledares försök...

Läs Mer

instagram story viewer