De officiella och inofficiella flaggorna i Skandinavien

Bland skandinaviska flaggor visar alla flaggor det skandinaviska korset (även kallat nordiskt kors eller korsfararskorset) som illustreras ovan. "Korsflaggan" är Skandinaviens historiska flaggmöns...

Läs Mer

Vad är sektionalism? Definition och exempel

Sektionalism är ett uttryck för lojalitet eller stöd för en viss region i ens land, snarare än till landet som helhet. I motsats till enkla känslor av lokal stolthet, uppstår sektionalism från dju...

Läs Mer

Vad är originalism? Definition och exempel

Originalism är ett rättsligt begrepp som hävdar att alla uttalanden i USA: s konstitution bör tolkas strikt enligt hur den skulle ha uppfattats eller var avsedd att förstås vid den tidpunkt då den...

Läs Mer

Vad är upphävande? Definition och exempel

Ogiltigförklaring är en juridisk teori i USA: s konstitutionella historia som staterna har rätt till ogiltigförklara alla federala lagar som de anser vara grundlagsstridiga enligt USA Konstitution...

Läs Mer

Röstning med rankad val och hur det fungerar

Röstning med rankad val är ett valsystem som gör det möjligt för väljare att rösta på flera kandidater, i den ordning de föredrar - förstahandsval, andraval, tredjeval och så vidare. Röstning med ...

Läs Mer

Kampanjfinansieringslagar: Definition och exempel

Kampanjfinansieringslagar är lagar som reglerar användningen och inflytandet av pengar i amerikanska federala val. Enligt en rapport från Congressional Research Service från 2018 reglerar federala...

Läs Mer

South Dakota State: ACT-poäng, ekonomiskt stöd och mer

Med en acceptansgrad på 91%, accepterar South Dakota State University nästan alla sökande varje år. Studenter med medelbetyg och provresultat har goda chanser att bli antagna. De som är intresserad...

Läs Mer

Hur man använder utropstecken och utropstecken på spanska

Som på engelska, an utrop eller utropssats på spanska är ett kraftfullt yttrande som kan sträcka sig från ett enda ord till nästan någon mening som betonas extra, antingen genom att använda en hög ...

Läs Mer

Prepositional Object Pronomen på spanska

Prepositioner på spanska behöver en objekt för att vara komplett, precis som de gör på engelska. Till exempel, en mening som "Jag ska" eller "Voy a"ger inte så mycket mening. Det objektet kan vara ...

Läs Mer

Historia om Scanning Tunneling Microscope

Skanningstunnelmikroskopet eller STM används ofta i både industriell och grundläggande forskning för att erhålla bilder i atomskala av metallytor. Den ger en tredimensionell profil av ytan och ger ...

Läs Mer

instagram story viewer