Vad är en Caucus? Definition och exempel

En caucus är ett möte för anhängare eller medlemmar av ett specifikt politiskt parti eller rörelse. Eftersom det har sitt ursprung i USA kan termen hänvisa till ett möte med medlemmar av ett polit...

Läs Mer

Vad är dealignment? Definition och exempel

Nedjustering av den politiska processen uppstår när en betydande del av de personer som har rätt att rösta i ett val— väljarna – inte längre ansluter sig till det politiska parti som de tidigare v...

Läs Mer

Vad är en omröstningsskatt? Definition och exempel

En valskatt är en fast avgift som tas ut av röstberättigade som ett villkor för att rösta, oavsett inkomst eller resurser. I Förenta staterna har den mesta diskussionen om valskatten koncentrerats...

Läs Mer

Vad är icke-statliga aktörer?

Icke-statliga aktörer är organisationer och individer som även om de inte är anslutna till, styrda av eller finansieras genom vilken suverän regering som helst, utövar ofta betydande politiskt inf...

Läs Mer

Tulsa Race Massacre: Causes, Events and Aftermath

Tulsa Race-massakern 1921 ägde rum den 31 maj och 1 juni 1921 i Tulsa, Oklahoma. I vad vissa historiker har kallat "den enda värsta incidenten av rasistiskt våld i amerikansk historia", invånare o...

Läs Mer

Zoot Suit Riots: orsaker, betydelse och arv

Zoot Suit Riots var en serie våldsamma konflikter som inträffade från 3 juni till 8 juni 1943 i Los Angeles, Kalifornien, under vilka amerikanska militärer attackerade unga Latinos och andra minor...

Läs Mer

De insulära fallen: Historia och betydelse

Insular-målen hänvisar till en serie av högsta domstolens beslut som fattades med början 1901 angående de konstitutionella rättigheter som ges invånare i de utomeuropeiska territorierna. USA hade ...

Läs Mer

Vad är återställande rättvisa?

Återställande rättvisa är en uppsättning principer och praxis som skapar ett annat tillvägagångssätt för att hantera brott och dess konsekvenser än det som finns i det traditionella USA rättsväsend...

Läs Mer

Vad är retributiv rättvisa?

Retributiv rättvisa är ett straffrättssystem som enbart fokuserar på straff, snarare än avskräckning – förebyggande av framtida brott – eller rehabilitering av förövare. Generellt sett bygger vede...

Läs Mer

Birmingham Campaign: History, Issues, and Legacy

Birmingham-kampanjen var avgörande medborgarrättsrörelse protest under april och maj 1963 ledd av Södra kristna ledarskapskonferensen (SCLC), som försöker uppmärksamma lokala svarta ledares försök...

Läs Mer

instagram story viewer