Filippinsk-amerikanska kriget: orsaker och konsekvenser

Det filippinsk-amerikanska kriget var en väpnad konflikt som utkämpades från 4 februari 1899 till 2 juli 1902 mellan styrkor i USA och filippinska revolutionärer under ledning av presidenten Emili...

Läs Mer

Vad är autokrati? Definition och exempel

En autokrati är ett regeringssystem där en person - en autokrat - har all politisk, ekonomisk, social och militär makt. Autokratens regel är obegränsad och absolut och är inte föremål för någon ju...

Läs Mer

Vad är totalitarism? Definition och exempel

Totalitarism är en regeringsform som förbjuder motstridiga politiska partier och ideologier, samtidigt som de kontrollerar alla aspekter av folkets offentliga och privata liv. Under en totalitär r...

Läs Mer

Militär diktatur: definition och exempel

En militär diktatur är en regeringsform där militären har mer eller mindre politisk makt. Militära diktaturer kan styras av en enda högt uppsatt militärofficer eller av en grupp av sådana officera...

Läs Mer

Vad är kolonialism? Definition och exempel

Kolonialism är praxis att ett land tar helt eller delvis politisk kontroll över ett annat land och ockuperar det med nybyggare i syfte att dra nytta av dess resurser och ekonomi. Eftersom båda met...

Läs Mer

Vad är Kleptokrati? Definition och exempel

Kleptokrati är en regeringsform där ledarna, känd som kleptokrater, använder sina politiska positioner av makt att vinna eller öka sin personliga förmögenhet genom att stjäla pengar och värdefulla...

Läs Mer

Vad är aristokrati? Definition och exempel

Aristokrati är en regeringsform där folket styrs av en liten, privilegierad klass av människor som kallas aristokrater. Medan aristokratin liknar oligarkin genom att de lägger makten i några få hä...

Läs Mer

Vad är en absolut monarki? Definition och exempel

En absolut monarki är en regeringsform där en enda person - vanligtvis en kung eller drottning - har absolut, enväldig kraft. I absoluta monarkier är maktens arv typiskt ärftlig, och tronen passer...

Läs Mer

Vad är plutokrati? Definition och exempel

Plutokrati är en term som beskriver ett samhälle som styrs antingen direkt eller indirekt av extremt rika människor. Ett vanligt kännetecken för plutokrati är att regelbundet anta regeringspolitik...

Läs Mer

Kinesiologi: Kurser, jobb, löner

Kinesiologi är en populär grundutbildning som fokuserar på mänsklig rörelse och välbefinnande. Fältet täcker ett brett spektrum av aktiviteter, inklusive sport, motion, arbete och vardagsliv. Fält...

Läs Mer

instagram story viewer