Militär diktatur: definition och exempel

En militär diktatur är en regeringsform där militären har mer eller mindre politisk makt. Militära diktaturer kan styras av en enda högt uppsatt militärofficer eller av en grupp av sådana officera...

Läs Mer

Vad är totalitarism? Definition och exempel

Totalitarism är en regeringsform som förbjuder motstridiga politiska partier och ideologier, samtidigt som de kontrollerar alla aspekter av folkets offentliga och privata liv. Under en totalitär r...

Läs Mer

Vad är autokrati? Definition och exempel

En autokrati är ett regeringssystem där en person - en autokrat - har all politisk, ekonomisk, social och militär makt. Autokratens regel är obegränsad och absolut och är inte föremål för någon ju...

Läs Mer

Filippinsk-amerikanska kriget: orsaker och konsekvenser

Det filippinsk-amerikanska kriget var en väpnad konflikt som utkämpades från 4 februari 1899 till 2 juli 1902 mellan styrkor i USA och filippinska revolutionärer under ledning av presidenten Emili...

Läs Mer

Vad är det gemensamma godet? Definition och exempel

"Allmänhet" inom statsvetenskap hänvisar till allt som gynnar och delas naturligt av alla medlemmar i en viss gemenskap, jämfört med saker som gynnar privatpersoner eller sektorer i samhälle. I vi...

Läs Mer

Posse Comitatus Act och Insurrection Act

De Posse Comitatus Act och Insurrection Act från 1807 definierar och begränsar den federala regeringens makt att använda amerikanska militära trupper för att genomdriva lagen eller federala inrike...

Läs Mer

Vad är astroturfing? Definition och exempel

Inom statsvetenskap är astroturfing ett försök att ge ett falskt intryck av att en viss kandidat eller politik har ett utbrett stöd från samhället när det finns lite sådant stöd. Termen ”astroturf...

Läs Mer

Vad är sedition? Definition och exempel

Sedition är det som uppmuntrar till ett uppror eller statskupp mot en lagligt etablerad regering med avsikt att förstöra eller störta den. I USA är uppror ett allvarligt federalt brott som kan str...

Läs Mer

Vad är samhällsengagemang? Definition och exempel

Medborgerligt engagemang innebär att delta i aktiviteter som syftar till att förbättra livskvaliteten i samhället genom att ta itu med frågor om allmänhetens oro, såsom hemlöshet, förorening eller...

Läs Mer

Vad är utlämning? Definition och överväganden

I internationell rätt är utlämning en samarbetsprocess där ett land överlämnar ett person till ett annat land för åtal för brott begått i det begärande landet jurisdiktion. Utlämning har vanligtvi...

Läs Mer

instagram story viewer